pl en

O Stowarzyszeniu Euro-Afryka

Stowarzyszenie Euro-Afryka powstało w 2006 roku.

Celem stowarzyszenia Euro-Afryka, jest rozwijanie kontaktów i współpracy z krajami północnej afryki, szerzenie wiedzy o historii, kulturze i dniu dzisiejszym społeczeństw Europy i Afryki.

Prowadzenie działalności na rzecz pogłębiania przyjaznych stosunków oraz rozwoju współpracy kulturalnej, gospodarczej, naukowo – technicznej i sportowo – turystycznej między krajami Europy i Afryki.

Kształtowanie opinii publicznej tak, aby przeciwdziałać ksenofobii, rasizmowi i innym uprzedzeniom oraz negatywnym zjawiskom przeciwdziałającym wzajemnemu zbliżeniu.

Pomoc humanitarna regionom uboższym, szerzenie idei samorządności i integracji. Wymiana międzynarodowa zarówno w dziedzinach naukowych jak i kulturalnych.

Zarząd

Prezes
Daniel Nowakowski        


 

Wiceprezes
Mikołaj Moszyński
       
Wiceprezes
Grzegorz Małecki
Skarbnik
Przemysław Ziółkowski
   

Komisja rewizyjna

Przewodnicząca
Agnieszka Wojdyna

Członek
Jacek Bednarzak

Członek
Marek Moszyński