pl en

Contact us

Headquaters:
Stowarzyszenie Euro-Afryka
ul. Krasnobrodzka 13 m. 81
03-214 Warszawa, POLSKA

e-mail: poland@euroafryka.org

KRS: 0000256061
NIP: 524-275-16-69
Regon: 141076198

Bank Account Number
BGŻ
70 2030 0045 1110 0000 0215 2730

Register name:
EUROPEJSKO-AFRYKAŃSKIE STOWARZYSZENIE PRZYJAŹNI, WSPÓŁPRACY I ROZWOJU.

SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO.